Witamy na stronach warszawskiego klasztoru mniszek benedyktynek od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Zapraszamy!

Kościół
Klasztor
Ogród
Wspólnota
Fotografie archiwalne

 ________________________________________

Spotkania z historią kościoła i klasztoru Benedyktynek Sakramentek w Warszawie

Sakramentki 1911

W drugą i czwartą niedzielę września
zapraszamy do zwiedzania kościoła i krypty połączonego z prelekcją historyczną

RSS Rok z Matką Mechtyldą

 • 23 września
  Po miłości Boga i Najświętszej Matki Bożej, nie ma nic tak godnego miłości jak krzyż. Do tego stopnia, że nie zobaczycie ani jednego świętego, który by go nie kochał i mniej czy bardziej na nim nie cierpiał. Oni weszli do chwały właśnie przez krzyż, to jest jedyna droga. Tak, krzyż i upokorzenie, bo bez pokory […]

Z Reguły św. Benedykta

 • "Często znajdować czas na modlitwę."

Blog

Msza za poległych w Powstaniu Warszawskim

W 73. rocznicę śmierci pod gruzami kościoła św. Kazimierza 4 kapłanów, 37 sióstr, 12 sierot i ok. … Więcej.

Obłóczyny S. Marii Józefiny

W uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej S. Monika rozpoczęła kanoniczny nowicjat i … Więcej.

Profesja czasowa S. Marii Agnieszki

Podczas Mszy św. koncelebrowanej S. Maria Agnieszka od Krzyża złożyła pierwszą profesję … Więcej.

Zebranie przeorysz naszej federacji

Tegoroczne zebranie przeorysz  Polskiej Federacji Klasztorów Mniszek Benedyktynek od … Więcej.

Sakramenckie lato :)

Zapraszamy na spacer po naszym ogrodzie!  … Więcej.

Wkrótce

24 września 2017
 • Spotkania z historią kościoła i klasztoru Benedyktynek Sakramentek 24 września 2017 g. 18:00 - 19:00

  Zwiedzanie kościoła i krypty połączone z prelekcją historyczną:
  „Siostry benedyktynki sakramentki w dniach Powstania Warszawskiego”
  (Prelekcje głosi mgr Katarzyna Majcherek)

28 września 2017
 • Monastyczna Liturgia Godzin z Siostrami 28 września 2017 g. 19:00 - 20:00

  - Godzina czytań
  - Kompleta

 • Spotkanie oblatury benedyktyńskiej klasztoru Benedyktynek Sakramentek 28 września 2017 g. 20:00 - 21:00

  Spotkanie w salce za zakrystią - prowadzi o. Wojciech Wójtowicz OSB

30 września 2017
 • Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie 30 września 2017 g. 09:00 - 11:00

  "Czy stałość jest tylko dla mnichów?" - o. Wojciech Wójtowicz OSB
  9.00 - Msza św. z homilią
  9.45 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
  10.00 - Konferencja tematyczna
  10.45 - Spotkanie w salce zakończone Modlitwą w ciągu dnia z Liturgii Godzin