Konferencja O. Włodzimierza OSB

Nowy sezon Warszawskich Spotkań Benedyktyńskich i towarzyszących im konferencji Ojców Benedyktynów z Tyńca zainaugurował O. Włodzimierz Zatorski.

.

Co myślisz?

*