Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w miejscu pierwszego klasztoru przy ul. Cassette w Paryżu

Pierwszy klasztor Benedyktynek od nieustającej adoracji, ufundowany w Paryżu w 1653 r., przez pierwsze lata mieścił się w wynajętych budynkach, prowizorycznie zaadaptowanych do potrzeb życia monastycznego. Potrzeba stabilizacji nowej fundacji i rosnąca liczba mniszek stały się  impulsem do wybudowania klasztoru przy ul. Cassette w 1658 r. Wspólnota przeniosła się tu w dniu święta św. Benedykta, 21 marca 1659 r., a 25 marca, w szóstą rocznicę fundacji, nowa siedziba została uroczyście poświęcona. Stąd 22 sierpnia 1687 r. wyruszyły siostry na fundację do Warszawy.

Nieustająca adoracja Najświętszego Sakramentu trwała w tym miejscu aż do Rewolucji Francuskiej. W 1792 r. siostry zostały wypędzone, a nieruchomości klasztorne sprzedane.

Do dziś widoczne są tu ślady pierwotnego przeznaczenia budynków. Obecnie mieści się w nich Hôtel de l’Abbaye.

26 września b.r. przy bramie prowadzącej do hotelu została odsłonięta tablica pamiątkowa. Napis na niej głosi:

Miejsce dawnego klasztoru
Benedyktynek
od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu
1658-1792

 założonego przez Matkę Katarzynę Mechtyldę de Bar
1614 – 1698 

“Nie idź tak szybko, stawiaj swe kroki na ścieżce pokoju”
s. K. Mechtylda od Najśw. Sakramentu
Katarzyna de Bar 

Poświęcenia tablicy pamiątkowej i hotelu dokonał postulator procesu beatyfikacyjnego M. Mechtyldy, O. Joël Letellier OSB, w obecności przedstawicielek naszych klasztorów we Francji, właścicieli hotelu, mera VI dzielnicy Paryża i przyjaciół.

 

Co myślisz?

*