O modlitwie nieustannej

Konferencja O. Szymona Hiżyckiego OSB “O modlitwie nieustannej” .

Co myślisz?

*