Konferencja O. Konrada Małysa OSB

Kolejne Warszawskie Spotkanie Benedyktyńskie sprowadziło do nas O. Konrada, przeora tynieckiego, który także dla nas wygłosił konferencję “Jan Paweł II o modlitwie”.

O. Konrad OSB

Co myślisz?

*