Konferencja O.Włodzimierza

W ramach Warszawskich Spotkań Benedyktyńskich O. Włodzimierz Zatorski OSB kontynuował komentarz do Modlitwy Pańskiej.

O. Włodzimierz Zatorski

Co myślisz?

*