O POKORZE 25.VI 2015

O. Mateusz Zduński OSB – konferencja wygłoszona podczas spotkania oblatów warszawskiego klasztoru benedyktynek sakramentek.

O pokorze (mp3)

Co myślisz?

*