Prymicje 2 neoprezbiterów

Mszę św. prymicyjną odprawili w naszym kościele księża: Paweł Mazurek i Jarosław Śledź. Neoprezbiterzy udzielili zebranym uroczystego błogosławieństwa.

 

Co myślisz?

*