Powakacyjne spotkanie oblatów

Pierwsze powakacyjne spotkanie oblatów, poświęcone nauce Ewagriusza z Pontu o ośmiu duchach zła i sposobach walki z nimi, poprowadziły mniszka i oblatka.

 

Co myślisz?

*