Zebranie przeorysz naszej federacji

Tegoroczne zebranie przeorysz  Polskiej Federacji Klasztorów Mniszek Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu odbyło się w naszym klasztorze we Wrocławiu w dniach 8-10 sierpnia. Z racji zbliżającego się jubileuszu 300-lecia fundacji klasztoru we Lwowie, spotkanie miało wyjątkowy charakter, bo jego część była poświęcona pielgrzymce do miejsc, które znaczyły kolejne etapy dziejów wspólnoty lwowskiej od przesiedlenia na Ziemie Odzyskane w 1946 r. aż do ostatecznego osiedlenia się we Wrocławiu 30 lat później. 

WrocławBardoPławniowce

Co myślisz?

*