Remonty i dotacje

 

2017

 

Tegoroczna kontynuacja remontu konserwatorskiego murów oporowych podtrzymujących skarpę w klasztornym ogrodzie została w całości sfinansowana przez firmę Domek Associates i jej prezesa P. Krystynę Piórkowską.

 

2016

 

Wykonanie remontu konserwatorskiego murów oporowych podtrzymujących skarpę w klasztornym ogrodzie było współfinansowane przez firmę Domek Associates i jej prezesa P. Krystynę Piórkowską, która od wielu lat promuje Polską historię i kulturę za granicą. Darowizna została złożona w imieniu Eugenii i Jerzego Jana Piórkowskich, żołnierzy polskich, więźniów sowieckiego terroru, którzy nigdy nie mogli powrócić po wojnie do Ojczyzny.

 

Pani Eugenia Piórkowska została aresztowana i skazana przez Sowietów do TIemnikowskich Łagrów, a Pan Jerzy Piórkowski był internowany na Litwie i w obozie Kozielsk II. Oboje służyli w Armii Polskiej na Zachodzie (stopnie wojskowe oficerskie). Po wojnie osiedli na emigracji w Kanadzie i USA.

 

_____________________________________________________

Przeprowadzone w 2016 r. prace remontowo-konserwatorskie murów oporowych podtrzymujących skarpę współfinansowało M. St. Warszawa.

.

prace-remontowo-konserwatorskie

 


 

2015

Wykonanie w 2015 roku instalacji odgromowej na kościele i budynkach klasztornych współfinansowało m.st. Warszawa.

Dotacja M.St.Warszawy


 

2011

Przeprowadzone w 2011 r. remonty budynków klasztornych współfinansowali: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Stołeczne Warszawa.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego