KURS CHORAŁU GREGORIAŃSKIEGO
dla osób z przygotowaniem muzycznym

(znajomość nut, umiejętność śpiewania)

Od października do czerwca w trzecie soboty miesiąca w godz. 9-13:
21 X, 18 XI, 16 XII 2017
20 I, 17 II, 17 III, 21 IV, 19 V, 16 VI 2018

Kurs prowadzą wykładowcy Studium Muzyki Kościelnej archidiecezji łódzkiej