Monastyczna Liturgia Godzin

Godzina czytań i Kompleta

z mniszkami

w czwartki o godz. 19.00

 Tympanon