“… ponieważ bardzo

UMIŁOWAŁA

Łk 7, 47


Rekolekcje dla dziewcząt rozeznających powołanie

30.06 – 02.07.2017

Klasztor Benedyktynek-Sakramentek
Rynek Nowego Miasta 2
00-229 Warszawa

 

Zgłoszenia i szczegóły:
benedyktynki.sakramentki@gmail.com
tel. 22 635 71 13, 22 831 49 62