Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie

(prowadzą benedyktyni tynieccy)

2017/2018

sw-benedykt-witraz

30 IX        –  Czy stałość jest tylko dla mnichów? 
                    (o. Wojciech Wójtowicz OSB)

28 X         –  Wokół Prologu Reguły św. Benedykta
                    (br. Józef Kanik OSB)

25 XI       –  Czystość według Jana Kasjana
                    (o. opat Szymon Hiżycki OSB)

27 I         –  Co to znaczy słuchać?
                   (o. Konrad Małys OSB)

24 II        –  Przebaczenie – teoria i praktyka
                  (o. Włodzimierz Zatorski OSB)

24 III       –  Modlitwa nieustanna według Jana Kasjana
                  (o. opat Szymon Hiżycki OSB)

29 IV       –  Wartość posłuszeństwa
                  (br. Brunon Koniecko OSB)

26 V        – Jak rozeznawać według Jana Kasjana
                  (o. opat Szymon Hiżycki OSB)

23 VI       – Czy Reguła św. Benedykta może być realizacją  chrześcijańskiej paidei?
                  (o. Wojciech Wójtowicz OSB)

 

 

Program:

 9.00        Msza św. z homilią
9.45        Adoracja Najświętszego Sakramentu
10.00         Konferencja tematyczna
10.45         Spotkanie w salce zakończone Modlitwą w ciągu dnia z Liturgii Godzin