Msza za poległych w Powstaniu Warszawskim

W 73. rocznicę śmierci pod gruzami kościoła św. Kazimierza 4 … c.d.

Obłóczyny S. Marii Józefiny

W uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej S. Monika rozpoczęła kanoniczny nowicjat i otrzymała … c.d.

Profesja czasowa S. Marii Agnieszki

Podczas Mszy św. koncelebrowanej S. Maria Agnieszka od Krzyża złożyła pierwszą … c.d.

Zebranie przeorysz naszej federacji

Tegoroczne zebranie przeorysz  Polskiej Federacji Klasztorów Mniszek Benedyktynek od Nieustającej … c.d.

Sakramenckie lato :)

Zapraszamy na spacer po naszym ogrodzie! 

c.d.

Rekolekcje

Tegoroczne rekolekcje głosił Ks. dr Grzegorz Kopytowski, liturgista, dyrektor Studium … c.d.

Życzenia wielkanocne

W radosne Święta Wielkanocne wszystkim Gościom naszej strony pragniemy złożyć … c.d.

Życzenia

 «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w

c.d.

“Oddały życie za Chrystusową Polskę”

W 72. rocznicę śmierci pod gruzami kościoła św. Kazimierza 4 … c.d.

Niedługo wieczysta profesja S. Hilarii

Po doradczym głosowaniu kapituły Matka Przeorysza zdecydowała o dopuszczeniu S. … c.d.