Warunki przyjęcia

Profesja

Pragnienie całkowitego oddania się Bogu.

Zdolność do życia we wspólnocie.

Wiek: 18 do około 35 lat.

Zdrowie w normie.

Wykształcenie –  w zasadzie średnie.

Klasztory zachowują klauzurę papieską. Mogą jednak przyjąć kilka osób pragnących życia monastycznego i adoracji Najśw. Sakramentu, bez obowiązku zachowania ścisłej klauzury.