Bibliografia

Podstawowa bibliografia w języku polskim:

 • Borkowska M. OSB, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej. Tom II. Polska Centralna i Południowa, Wydawnictwo „DiG”, Warszawa 2005
 • Borkowska M. OSB, O prawo dla Boga. Spotkanie z Matką Mechtyldą, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1992
 • Borkowska M. OSB, Słownik mniszek benedyktyńskich w Polsce, Nakładem Opactwa Benedyktynów, Tyniec 1989
 • Borkowska M. OSB, Słownik polskich ksień benedyktyńskich ( Tom II Słownika biograficznego „Siostry zakonne w Polsce”, Komitet redakcyjny: K. Dębowska, J. Kłoczowski, D. Olszewski, A. Siewierska), Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1996
 • Borkowska M. OSB, Szkoła warszawskich sakramentek według zachowanych źródeł, „Nasza Przeszłość”, 1998, tom 90, s. 157-180
 • Kościół Śgo Kazimierza Panien Sakramentek na Nowem Mieście, w: Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym przez Juliana Bartoszewicza. Wizerunki kościołów i celniejsze w nich nagrobki rytował na drzewie Michał Starkman, Warszawa, w Drukarni S. Orgelbranda przy ulicy Miodowej Nr. 495, 1855, s. 301 – 316 ( Reprint, Wydawnictwo „Michalineum”, Kraków, Warszawa 1988 )
 • Mossakowski S., Tylman z Gameren 1632-1706, DiG, 2012
 • Rosińska I. OSBap, Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, w: Zakony benedyktyńskie w Polsce. Krótka historia, Nakładem Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Tyniec 1981
 • Stabińska J. OSBap, Danina krwi. Z wojennych dziejów klasztoru sióstr sakramentek w Warszawie, Editions du Dialogue. Societe d`Editions Internationales, Paryż 1977
 • Stabińska J. OSBap, Ogień na ołtarzu: Katarzyna de Bar – Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu 1614-1698, Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, 1996
 • Stabińska J. OSBap, Z Chrystusem w Bogu (Kol. 3,3): doktryna duchowa Matki Mechtyldy od Najświętszego Sakramentu Katarzyny de Bar (1614-1698), Prymasowskie Wydaw. Gaudentinum, 2003
 • Szołdrski W. CSsR, Benedyktynki od Nieustającej Adoracji (Sakramentki) w Warszawie 1687-1960, „Nasza Przeszłość”, 1964, tom 19, s. 125-148  
 • Topińska M., Kościół Sakramentek,  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
 • Walicka I.M. OSBap, Kościół i Klasztor Sakramentek w Warszawie, pomnik zwycięstwa pod Wiedniem,  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988