SŁUCHAJ – MÓDL SIĘ – PRACUJ
Fundamenty duchowości benedyktyńskiej

 

1. Słuchaj
Fundamentem duchowości benedyktyńskiej jest sztuka słuchania. Jest to też pierwsze napomnienie Reguły. Przestrzeganie go stwarza klimat, w którym możliwa jest więź z Bogiem, może powstać wspólnota, można prowadzić kierownictwo duchowe. Słuchać, czyli zamilknąć. To milczenie ostatecznie ma doprowadzić do adoracji Boga żywego.

2. Módl się
Słuchanie prowadzi do modlitwy, czyli do więzi z Bogiem. Jak ją pielęgnować w dzisiejszym rozgadanym świecie? W jaki sposób czytać prowadzącą do modlitwy serca Biblię? To podstawowe problemy, których będziemy chcieli dotknąć. Człowiek modli się po to, aby ostatecznie spocząć w Bogu i z Nim się zjednoczyć. Jest to dzieło miłości. Dlatego pytanie o modlitwę jest pytaniem o to, w jaki sposób pozostać wiernym dwóm najważniejszym przykazaniom zostawionym nam przez Zbawiciela.

3. Pracuj
Praca jest logiczną konsekwencją dwóch poprzednich kroków: z zasłuchania się w Boga i drugiego człowieka, bierze się i umacnia miłość; jej owocem jest praca na rzecz wspólnoty: zakonnej, rodzinnej, ogólnoludzkiej. Reguła mówi o życiu kontemplacyjnym we wspólnocie; jest to możliwe zarówno za klauzurą klasztorną jak i w świecie. Rzetelna praca na rzecz innych w tym przekonaniu może nas tylko umocnić.

O. Opat Szymon Hiżycki OSB