Kościół i klasztor podczas Powstania Warszawskiego

Zamieszczone poniżej fotografie z sierpnia 1944 r. pochodzą ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Autorem zdjęć jest Edward Tomiak.