WARSZAWSKIE SPOTKANIA BENEDYKTYŃSKIE 31 I 2015

Czy klasztorom zagraża demokracja?  
O konieczności urzędu opata.

O. Konrad Małys OSB

Czy klasztorom zagraża demokracja? 

Co myślisz?

*