Konferencja O. Columby Stewart’a OSB

Naszym gościem jest. O. Columba Stewart  z opactwa Saint John w Collegeville (Minnesota), wybitnego znawcę wczesnego monastycyzmu. Konferencja “Gniew i wspólnota” pozwoliła nam wspólnie pochylić się nad tekstami Kasjana i Ewagriusza z Pontu.

Co myślisz?

*