Zebranie prezesek federacji benedyktynek sakramentek w Kolonii

W dniach 5-9 marca 2012 r. odbyło się w naszym klasztorze w Kolonii zebranie prezesek federacji benedyktynek od nieustającej adoracji Najśw. Sakramentu. Głównym tematem, oprócz omówienia bieżących spraw poszczególnych federacji i klasztorów, było przygotowanie kolejnego Zebrania Konfederacji Benedyktynek Sakramentek, które odbędzie się we Francji w 2014 r, w 400. rocznicę urodzin założycielki, Matki Katarzyny Mechtyldy de Bar.

Zebranie zakończyło się wspólnym nawiedzeniem kilku najsłynniejszych świątyń Kolonii, m.in. katedry i kościoła Najśw. Marii Panny na Kapitolu, a także pomnika św. św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyty Stein.

 

Co myślisz?

*