J.-Robert Ouimet – ewangeliczny biznesmen

Naszym gościem jest J.-Robert Ouimet z Kanady.

Urodził się w Montrealu, w rodzinie bogatego przemysłowca. Kiedy przejął od swego ojca znane przedsiębiorstwo z branży spożywczej Ouimet-Cordon Bleu, jego dylematem życiowym stała się próba znalezienia  odpowiedzi na słowa Jezusa z ewangelicznej przypowieści o bogatym młodzieńcu. W 1983 roku spotkał się z  Matką Teresą z Kalkuty, zastanawiając się nad koniecznością rozdania bogactw. Ona jednak przekonała  go, że posiadane dobra materialne zostały mu tylko powierzone, jak ewangeliczne talenty, i powinien nimi jak najlepiej zarządzać. Od tej pory J.-Robert Ouimet wprowadzał w życie swojego przedsiębiorstwa zasady społecznej nauki Kościoła, tak organizując system pracy i zarządzania, aby na pierwszym miejscu postawić dbałość o godność osoby ludzkiej i troskę o jej osobiste szczęście, nie zapominając także przy tym o konieczności przetrwania firmy w warunkach konkurencji rynkowej.

Po latach przekazał przedsiębiorstwo swojemu synowi, zajmując się cały czas prowadzeniem fundacji A Dieu va oraz wygłaszając liczne wykłady i konferencje na wielu uniwersytetach i w wielu organizacjach na całym świecie na temat zarządzania przedsiębiorstwami w myśl wartości chrześcijańskich.

Ujął nas swoją prostotą i głęboko przeżywaną wiarą.

 

Co myślisz?

*