Konferencja w Wilanowie

W dniach 12-14 października 2012 r. Zamek Królewski , Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Pałac w Wilanowie zorganizowały  międzynarodową konferencję poświęconą roli i funkcji zabytkowych rezydencji  we współczesnej przestrzeni miejskiej.

Głównym celem Konferencji było wypracowanie wskazań dla strategii realizowanych przez miasta: rewitalizacji, zagospodarowania przestrzennego, rozwoju  turystyki i lokalnej ekonomii, promocji miasta, regionu i państwa. Chodzi także o wykreślenie granic kultury i rekreacji, wypracowanie właściwych relacji między interesem publicznym a prywatnym oraz standardów niezbędnych dla utrzymania zasobów muzealnych i ich właściwej eksploatacji. Standardów, które skutecznie będą przeciwdziałać niszczeniu wartości dziedzictwa narodowego i światowego.

W trzecim dniu konferencji, w Pałacu w Wilanowie, problemy historycznej rezydencji, jaką jest przecież nasz klasztor, zostały przedstawione w referacie zatytułowanym: “Między sceną a fontanną. Kontemplacyjny klasztor sakramentek w Warszawie w 2012 roku”.

 

Co myślisz?

*