Odwiedziny biskupa Benedykta Aleksijczuka ze Lwowa

Z wielką radością przyjęłyśmy odwiedziny władyki Benedykta – grekokatolickiego biskupa pomocniczego Lwowa.

Biskup Benedykt Aleksijczuk urodził się 16 stycznia 1968 r. w Borszczówce k. Kostopola na Wołyniu. W latach 1990-1993 studiował w greckokatolickim seminarium duchownym w Drohobyczu. Następnie kształcił się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie w 2008 r. obronił doktorat.
W 1992 r. przyjął święcenia kapłańskie, a w roku następnym wstąpił do Ławry Uniowskiej koło Lwowa.
Był duszpasterzem w eparchii samborsko-drohobyckiej oraz na Białorusi. W latach 1996-1999 zakładał klasztor studytów w Kanadzie. Przez dwie kadencje był ihumenem (przełożonym) Ławry Uniowskiej.
W 2007 r. został przewodniczącym Rady Przełożonych Wyższych Zakonów Męskich UKGK. 3 sierpnia 2010 r. Benedykt XVI zatwierdził jego wybór na biskupa pomocniczego archieparchii lwowskiej. Sakrę biskupią otrzymał 5 września 2010 r. w grekokatolickiej archikatedrze św. Jura we Lwowie.

Biskup Benedykt wygłosił konferencję i spotkał się z nami w rozmównicy.

 

.

Co myślisz?

*