Św. Hildegarda z Bingen OSB doktorem kościoła

Dzisiaj podczas Mszy św. na Placu św. Piotra Benedykt XVI ogłosił doktorem Kościoła benedyktynkę, św. Hildegardę z Bingen. Jest ona szóstym doktorem kościoła uformowanym w szkole św. Benedykta..

Święta Hildegarda z Bingen, która była ważną postacią kobiecą XII wieku, wniosła swój cenny wkład w rozwój Kościoła swej epoki, doceniając dary otrzymane od Boga i okazując się kobietą o żywej inteligencji, głębokiej wrażliwości i uznanym autorytecie duchowym. – powiedział w homilii Ojciec św. – Pan obdarzył ją duchem prorockim i wielką zdolnością do rozpoznawania znaków czasu. Hildegarda żywiła niezwykłą miłość do świata stworzonego, uprawiała medycynę, poezję i muzykę. Przede wszystkim zachowywała zawsze wielką i wierną miłość dla Chrystusa i Kościoła.”

Co myślisz?

*