“Eucharystia, moja miłość”

W tynieckiej serii “Z tradycji mniszej” ukazał się wybór tekstów naszej Założycielki – Matki Katarzyny Mechtyldy de Bar.
Zapraszamy na stronę Wydawnictwa Tyniec.
Wkrótce książkę będzie można nabyć również na furcie naszego klasztoru.

Co myślisz?

*