Konferencja O. Bernarda OSB

Kolejne Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie sprowadziły do stolicy O. Bernarda, który wygłosił konferencję także dla nas. 
O.Bernard OSB

Co myślisz?

*