OO. Redemptoryści

Ojcowie Redemptoryści, nasi sąsiedzi, podarowali nam komplet ornatów, które zostały poświęcone podczas sprawowanej przez Nich Eucharystii. Następnie O. Janusz Sok, prowincjał, i O. Kazimierz Piotrowski, ekonom prowincji, spotkali się z naszą wspólnotą.

 

Co myślisz?

*