Habemus Papam Franciscum!

Exaudi, Christe.
Francisco, Summo Pontifici et universali Papae, vita!
Salvator mundi, tu illum adiuva.
Sancte Petre, tu illum adiuva.
Sancte Paule, tu illum adiuva.
Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

Wysłuchaj, Chryste.
Franciszkowi, Naj­wyż­szemu Kapła­nowi i powszech­nemu Papie­żowi, życie!
Zba­wi­cielu świata, Ty Go wspomagaj!
Święty Pio­trze, Ty Go wspomagaj!
Święty Pawle,  Ty Go wspomagaj!
Chry­stus zwy­cięża! Chry­stus kró­luje! Chry­stus włada!

Ojciec Św. Franciszek I

Co myślisz?

*