Konferencja O. Stanisława OSB

Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie w tym miesiącu prowadzi O. Stanisław Kyc, mnich tyniecki, który dla naszej wspólnoty skomentował V rozdział Reguły św. Benedykta “O cnocie milczenia”.

Co myślisz?

*