Konferencja O. Stanisława OSB

Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie w tym miesiącu prowadzi O. Stanisław Kyc, mnich tyniecki, który dla naszej wspólnoty skomentował V rozdział Reguły św. Benedykta “O cnocie milczenia”.

 

2013-10-25-15-00-42

Co myślisz?

*