Sympozjum poświęcone Matce Mechtyldzie od Najśw. Sakramentu

W Kolegium Bernardynów w Paryżu odbyło się sympozjum z okazji 400-lecia urodzin Matki Mechtyldy od Najśw. Sakramentu, zorganizowane pod patronatem kardynała André Vingt-Trois, arcybiskupa Paryża:

DESIDERIO DESIDERAVI
Eucharystyczne dzieło
Katarzyny Mechtyldy de Bar
1614 – 1698

Ze względu na ograniczony czas i ogromne bogactwo tematów (15 prelegentów!) możliwa była jedynie 20-minutowa prezentacja poszczególnych referatów. Pełne teksty zostaną opublikowane w aktach sympozjum, które najprawdopodobnie ukażą się jeszcze w tym roku w serii wydawniczej Mectildiana (wyd. Parole et silence).

Dla zainteresowanych załączamy program sympozjum (pdf), a poniżej trochę zdjęć z tego wydarzenia.

 

Co myślisz?

*