Konferencja O. Szymona Hiżyckiego OSB

Kolejna konferencja dla naszej wspólnoty przy okazji comiesięcznych Spotkań Benedyktyńskich. O. Szymon mówił tym razem o Mszy św. w Regule św. Benedykta.

 

 

Co myślisz?

*