Zebranie Polskiej Federacji Klasztorów Mniszek Benedyktynek od Nieustającej Adoracji

W dniach 5-6 maja odbyło się w naszym klasztorze w Siedlcach IX zwyczajne zebranie Polskiej Federacji Klasztorów Mniszek Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najśw. Sakramentu, na którym m.in. omówiono aktualne sprawy i projekty na najbliższą przyszłość.

W zebraniu, oprócz przeorysz i delegatek poszczególnych wspólnot, uczestniczył także nowy asystent zakonny Federacji – O. Szymon Hiżycki OSB.

Była to również okazja do spotkania z siostrami z Siedlec i wspólnej modlitwy.

 

 

Co myślisz?

*