Ogród zimowy

On prószy śniegiem jak wełną 
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, 
od Jego mrozu ścinają się wody.
(Ps 147, 16-17)

Co myślisz?

*