Sztafeta modlitwy

10 grudnia przypada nasza kolej w sztafecie modlitwy, podjętej w Roku Życia Konsekrowanego przez klasztory kontemplacyjne w Polsce.

Wprawdzie siostry klauzurowe zawsze wspierają modlitwą tych, którzy jej potrzebują, jednak teraz modlitwie tej nadają specjalne znaczenie i organizują ją tak, by nie było w niej przerwy. Każdy Klasztor podejmuje modlitwę po kolei, według sporządzonej listy, dzień po dniu, przez cały czas, aż do 2 lutego 2016 roku. Będzie to coś w rodzaju modlitewnego dyżuru, polegającego na trwaniu przed Bogiem w imieniu własnym oraz wszystkich ludzi – dziękowaniu za otrzymane łaski i polecaniu Mu wszystkich spraw – trudnych i radosnych, bolesnych i pięknych – tego, co niesie życie i co objąć można pełną miłości modlitwą.

Dyżur taki, trwający każdorazowo jedną dobę, wypadnie w ciągu roku pięciokrotnie. Z tego też względu intencje modlitewne podzielone zostały na 5 grup:

  • I seria: dziękczynna, radosna – oparta o radosne tajemnice Różańca świętego, będzie uwielbieniem Boga i dziękczynieniem za dar powołania chrześcijańskiego i kontemplacyjnego oraz za możliwość służenia w ten sposób Bogu i ludziom.
  • II seria: bolesna – oparta o tajemnice bolesne, połączona będzie z pokutą, postem i wynagrodzeniem za grzechy oraz niewierności osób konsekrowanych, duchowieństwa i wszystkich ludzi; za zło dziejące się w świecie i wszelką nieprawość.
  • III seria: błagalna – bazująca na tajemnicach chwalebnych, będzie modlitwą w intencji powołań, zwłaszcza do życia konsekrowanego i kapłańskiego, ale także do życia w rodzinie i na wszelkich wyznaczonych przez Boga drogach. Będą też polecane Bogu w modlitwie wszystkie powierzane mniszkom i siostrom klauzurowym intencje.
  • IV seria: nawiązująca do tajemnic światła ukazujących życie Chrystusa na ziemi, będzie skierowaną do Boga prośbą o świętość życia – zarówno osób konsekrowanych i duchownych, jak też wszystkich dzieci Bożych na całym świecie, w Kościele Chrystusowym i poza nim.
  • V seria: dziękczynna – będzie modlitwą za Kościół, a zwłaszcza o owoce Roku Życia Konsekrowanego.

Sztafeta polskich mniszek jest inicjatywą równoległą do Światowego łańcucha modlitw w klasztorach, rozpoczynającego się 8 grudnia 2014 z inicjatywy Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w 8 grudnia 2014 r. Pragniemy wziąć udział również w tym „Łańcuchu”. Będziemy też, jak zawsze służyły Kościołowi swoją zwyczajną modlitwą i codzienną ofiarą ukrytego w klauzurze życia. Wierzą głęboko, iż w Roku Życia Konsekrowanego Pan Bóg uczyni tę modlitwę szczególnie owocną.

Plakat

Komentarze

  1. Elżbieta OV napisał:

    Siostry kochane! Właśnie z racji Roku Życia Konsekrowanego na dni 5-7. czerwca 2015 na Jasnej Górze zaplanowane jest Międzynarodowe Sympozjum osób podejmujących życie w Indywidualnych Formach Życia Konsekrowanego – w Stanie Dziewic, Stanie Wdów i Pustelników – pod hasłem: “Być miłością w sercu Kościoła”. Jest to duże przedsięwzięcie, dlatego bardzo polecam je modlitwie Sióstr. Polecam modlitwie wszystkie osoby zaangażowane w organizację i przebieg sympozjum. Niech przez to wydarzenie Pan Bóg odbierze sobie chwałę i niech będzie ono na pożytek ludzi.

Co myślisz?

*