Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Peregrynujący w naszej archidiecezji obraz Matki Bożej Jasnogórskiej przybył do nas w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która jest także dniem powstania naszego Instytutu. Nawiedzenie rozpoczęła koncelebrowana Eucharystia, po której obraz został wniesiony do naszego chóru, gdzie pozostał do dnia następnego.

 

Co myślisz?

*