Spotkanie z O. Szymonem, opatem tynieckim

Przy okazji prowadzonych w kościele rekolekcji wielkopostnych, O. Opat znalazł czas na spotkanie z naszą wspólnotą i bardzo cierpliwie odpowiadał na nasze dociekliwe pytania na temat tynieckiego opactwa 🙂

2015-03-20--14-42-59

Co myślisz?

*