Konferencja O. Opata Szymona Hiżyckiego OSB

O. Opat Szymon Hiżycki wygłosił dla nas kolejną konferencję z cyklu poświęconego Ewagriuszowi z Pontu.

2015-05-29--15-00-33

Co myślisz?

*