Poświęcenie nowej monstrancji

Podczas Mszy św. konwentualnej została poświęcona nowa monstrancja – dar naszego Księdza Kapelana. Ogromnie cieszymy się, że duża hostia, którą można w niej wystawiać, będzie lepiej widoczna dla wiernych w kościele i dla nas.

2015-06-05--18-54-04

Co myślisz?

*