Zebranie przeorysz naszej Federacji

W dniach 1-2 czerwca odbyło się w naszym klasztorze doroczne zebranie przeorysz Polskiej Federacji Klasztorów Mniszek Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najśw. Sakramentu, na którym kontynuowano prace zaplanowane na ostatnim zebraniu Federacji.
W zebraniu uczestniczył także asystent zakonny Federacji – O. Opat Szymon Hiżycki OSB.
Była to również okazja do oprowadzenia Gości po naszym ogrodzie, radosnej rekreacji z siostrami i wspólnej modlitwy.

 

Co myślisz?

*