Poświęcenie figury św. Michała Archanioła

Podczas Mszy św. w święto Archaniołów pobłogosławiona została figura św. Michała Archanioła z Gargano, ofiarowana nam przez Ks. Maksymiliana Sowę, michalitę.

2015-10-01--08-30-54

Co myślisz?

*