Spotkanie mistrzyń nowicjatów naszego Instytutu w Ghiffa

W dniach 26-31 października w klasztorze w Ghiffa (Włochy) odbyło się spotkanie mistrzyń nowicjatów Konfederacji Mniszek Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Polską Federację reprezentowały: M. Marta z naszej wspólnoty i M. Gertruda z klasztoru w Siedlcach.

Moderatorkami zebrania były: S. Bernarda z Tegelen (Holandia) i S. Teresia z Kolonii (Niemcy), a gościem specjalnym O. Mauro-Giuseppe Lepori, opat generalny cystersów, który wygłosił konferencję Formacja dzisiaj – ożywianie charyzmatu.

Spotkanie było też okazją do wzajemnego poznania, wymiany doświadczeń i zadzierzgnięcia więzi między wspólnotami naszego Instytutu.

 

Co myślisz?

*