Konferencja O. Włodzimierza OSB

O. Włodzimierz Zatorski OSB wygłosił pierwszą część konferencji Modlić się psalmami.

O. Włodzimierz

Co myślisz?

*