Życzenia

Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas – głosi św. Jan, który własnymi oczami oglądał i własnymi rękami dotykał Boga Wcielonego.

Boże Narodzenie

 

Rozważając w tych dniach wielkie misterium obecności Boga wśród nas oraz tajemnicę Jego przeobfitej dla nas miłości, wszystkim Gościom naszej strony pragniemy złożyć serdeczne, świąteczne życzenia.

 

Łamiąc wigilijny opłatek zapewniamy o naszej modlitwie, w której prosimy Boga o Jego szczególne błogosławieństwo oraz o dary i łaski potrzebne do kroczenia każdego dnia drogami Ewangelii.

Co myślisz?

*