“Życie konsekrowane w komunii”

Z okazji zakończenia Roku Życia Konsekrowanego dniach 28.I – 2.II odbył się w Watykanie zjazd przedstawicieli zakonów i stowarzyszeń życia apostolskiego z całego świata. Na zaproszenie Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wzięły w nim udział także prezeski i delegatki federacji monastycznych.

Spotkanie rozpoczęło wspólne czuwanie w Bazylice św. Piotra, a następnie otwarcie spotkania w auli Pawła VI, gdzie wszyscy uczestnicy zjazdu zebrali się później również na specjalnej audiencji Papieża Franciszka dla osób konsekrowanych.

Część obrad toczyła się w grupach. Przedstawicielki życia monastycznego gromadziły się w Urbanianum.

Dla nas była to również okazja do spotkania sióstr z federacji naszego Instytutu.

Zjazd zakończyła Eucharystia Ofiarowania Pańskiego, sprawowana przez Ojca Świętego Franciszka.

 

Co myślisz?

*