Zebranie prezesek federacji Instytutu Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najśw. Sakramentu

W dniach 11-15 kwietnia obradowały w naszym klasztorze prezeski federacji naszego Instytutu. Obecne były Matki z Francji, Włoch, Niemiec i Holandii. Głównym celem zebrania było przygotowanie najbliższego zebrania Konfederacji Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najśw. Sakramentu, które będzie miało miejsce w Niemczech w 2019 r., ale omówiono także obecną sytuację naszych klasztorów i zastanawiano się nad opracowaniem wspólnego ratio formationis.

Zebrania prezesek są też zawsze okazją do poznania klasztorów Instytutu i środowiska, w jakim są zanurzone. Tym razem udałyśmy się do naszego klasztoru w Siedlcach, gdzie zostałyśmy przyjęte z nadzwyczajną serdecznością.

A po drodze wstąpiłyśmy na chwilę do Świątyni Opatrzności, która wywarła na gościach ogromne wrażenie. Dziękujemy Marcinowi Adamczewskiemu oprowadzenie nas po Centrum Opatrzności Bożej i teologiczny komentarz, a Księdzu Proboszczowi i całej ekipie Centrum za tak miłe przyjęcie.

Klasztor warszawskiCentrum Opatrzności BożejKlasztor siedlecki

Co myślisz?

*