Wizyta Ojca Przeora i Braci z klasztoru w Silverstream w Irlandii

Niecodzienną wizytę złożyli nam benedyktyni z Silverstream w Irlandii: O. Mark Kirby, przeor, i trzej Bracia, którzy przyjechali do Polski, aby wziąć udział w pielgrzymce na Jasną Górę.

Ze szczególną uwagą śledzimy losy tej młodej, tworzącej się dopiero wspólnoty monastycznej, ponieważ żyje ona Regułą św. Benedykta w interpretacji, jaką nadała jej nasza Założycielka, Matka Mechtylda od Najśw. Sakramentu (stąd symbol Eucharystii na habitach mnichów).

O. Mark wygłosił nam konferencję Mectilde de Bar on the Spirit of Saint Benedict (tekst można znaleźć na jego blogu: http://vultuschristi.org/index.php/2016/08/mectilde-de-bar-on-the-spirit-of-saint-benedict/).

Ostatniego dnia wieczorem spotkaliśmy się na wspólnej rekreacji, którą zakończył akt obioru Matki Bożej na jedyną Ksienię naszego Instytutu, odmówiony przed figurką Maryi przywiezioną w XVII wieku z Paryża przez siostry jadące na fundację  do Warszawy. Dzień zakończyła chwila skupienia przed ikoną Matki Mechtyldy w kościele i modlitwa w krypcie, gdzie zginęły podczas Powstania Warszawskiego nasze siostry.

Co myślisz?

*